آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات در کنفرانس ملی مهندسی صنایع

موضوعات: اخبار آموزشی,کنفرانس ها و سمینار ها

نظر به اینکه حجم مقالات ارسالی بسیار زیاد بوده است ،برای جلوگیری از ترافیک سایت و همچنین بنابه درخواست های مکرر شما عزیزان مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات ،جلسه ای فوری در تاریخ ۹۲/۹/۱۳ در محل دبیرخانه ی کنفرانس برگزار و تصویب شد مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۹۲/۹/۲۱ تمدید شود.این آخرین مهلت بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
درضمن تارخ های اعلام نتایج داوری، مهلت ارسال مقالات اصلاح شده و اعلام نتایج نهایی تغییر کرده و در قسمت زمانبندی(+لطفاً کلیک نمایید) کنفرانس قابل مشاهده است.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.