تمدید مهلت ارسال مقالات در کنفرانس ملی مهندسی صنایع

موضوعات: اخبار آموزشی,کنفرانس ها و سمینار ها

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

طی جلسه ای که مورخ ۲۷ آبان ماه ، با حضور دبیران محترم علمی و اجرایی کنفرانس در محل دبیرخانه ی کنفرانس تشکیل شد ،تصویب گردید به دلیل استقبال بی نظیر و درخواست های مکرر دانشجویان و پژوهشگران محترم ،تاریخ مهلت ارسال مقالات پانزده روز دیگر یعنی تا تاریخ  ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۲ تمدید شود.

تگ ها:

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.