اعلام ميزان شهريه پذيرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ناپيوسته و دکتری تخصصی

موضوعات: اخبار آموزشی

 

مرکز آزمون دانشگاه آزاد ميزان شهريه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته و دوره دکتري تخصصي اين دانشگاه را اعلام کرد.

بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد ميزان شهريه ثابت هر نيم‌سال تحصيلي براي تمام رشته‌هاي علوم انساني دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۹۲ دانشگاه آزاد ۱۰ ميليون و ۱۰۴ هزار و ۷۱۰ ريال و براي رشته‌هاي غير از علوم انساني ۱۱ ميليون و ۵۱ هزار و ۸۰۰ ريال است.

همچنين شهريه متغير هر واحد درسي در اين دوره به ازاي دروس نظري ۷۱۲ هزار و ۲۵۰ ريال و براي دروس عملي ۹۶۲ هزار و ۹۵۰ ريال است.

شهريه هر واحد درسي پايان‌نامه نيز در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ۳۴۶۹ هزار و ۳۵۰ ريال است.

بر اساس اين گزارش، ميزان شهريه ثابت هر نيم سال تحصيلي در دوره دکتري نيز براي رشته‌هاي علوم انساني غير بورسيه ۲۶ ميليون و ۵۰۹ هزار و ۹۳۰ ريال و براي رشته‌هاي علوم انساني بورسيه ۳۱ ميليون و ۳۷۵ هزار و ۱۴۰ ريال است.

همچنين ميزان شهريه ثابت رشته‌هاي غير از علوم انساني در دوره دکتري تخصصي براي داوطلبان غير بورسيه ۳۹ ميليون و ۶۴۵ هزار و ۶۳۰ ريال و براي داوطلبان بورسيه ۴۶ ميليون و ۹۲۱ هزار و ۷۵۰ ريال است.

همچنين شهريه متغير هر واحد درسي در مقطع دکتري تخصصي براي دروس نظري در مورد داوطلبان غيربورسيه دو ميليون و ۶۴۸ هزار و ۶۵۰ ريال و براي داوطلبان بورسيه ۳ ميليون و ۱۳۴ هزار و ۹۱۰ ريال است.

شهريه متغير هر واحد درسي در دوره‌ دکتري تخصصي براي دروس عملي نيز براي داوطلبان غير بورسيه ۳ ميليون و ۱۷۸ هزار و ۲۷۰ ريال و براي داوطلبان بورسيه ۳ ميليون و۷۶۱ هزار و ۸۷۰ ريال است.

شهريه هر واحد درسي پايان نامه نيز براي دانشجويان غير بورسيه ۸ ميليون و ۹۹۰ هزار و ۵۶۰ ريال و براي دانشجويان بورسيه ۱۰ ميليون و ۶۴۰ هزار و ۶۲۰ ريال است.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.