احتمال بومی گزینی در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

موضوعات: اخبار آموزشی

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد خبر از احتمال لحاظ بومی‌گزینی در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه داد. سجادی‌جاغرق گفت: دانشگاه آزاد سعی دارد در تکمیل ظرفیت بومی گزینی را در پذیرش دانشجوی این آزمون لحاظ کند. سجادی جاغرق خاطرنشان کرد: با لحاظ بومی‌گزینی در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، حجم نقل و انتقال دانشجویان کاهش می‌یابد و دانشجویان در کنار خانواده‌های خود به تحصیل می‌پردازند. گفتنی است آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در ۶ نوبت و با حضور ۶۲۲ هزار داوطلب برگزار می‌شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.