آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی پژوهشی بازنگری شد

موضوعات: اخبار آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی معاون آموزشی وزارت بهداشت، آیین نامه آموزشی بازنگری شده دکتری تخصصی پژوهشی را به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان های تابعه مرتبط ابلاغ کرد.

آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی پژوهشی ، در پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی ، در ۲۵ خرداد ماه به تصویب رسید.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.