جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -آقای يونس حمزوي تله بازلو

موضوعات: اطلاعیه ها,دسته‌بندی نشده

عنوان پایان نامه: شناسايي ورتبه بندي علل موفقيت / شكست اجراي استراتژيها

(درشركت فولادمباركه اصفهان)

نام دانشجو: يونس حمزوي تله بازلو
استاد راهنما: آقاي دكتر سلطاني
استاد مشاور:آقاي دكترآقاداوود
اساتيدداور:آقاي دكتر مهدي كرباسيان
آقاي دكتر همايوني
. تاريخ دفاع:روز سه شنبه- ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۲ -ساعت

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.