جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -خانم سهیلا قاسمی

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان:تحلیل ریسک های برون سپاری خدمات گازرسانی با استفاده از FMEA در صنعت گاز

(با مطالعه موردی در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری)

 نام: سهیلا قاسمی

 تاریخ : ۱۸/۰۳/۱۳۹۲

روز: شنبهساعت: ۹:۱۵

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید اکبر نیلی پور طباطبایی

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر بیژن خیام باشی

اساتید داور:  جناب آقای دکتر مهرزاد نوابخش

                جناب آقای دکتر ابوالقاسم علوی

 

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.