کنفرانس مدیریت استراتژیک و تحول

موضوعات: اخبار آموزشی,کنفرانس ها و سمینار ها

 

 

 
کنفرانس مدیریت استراتژیک و تحول
 
زمان : ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۲

مکان : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
با ارائه گواهینامه معتبر
 
 
تلفن های دبیرخانه : ۲-۲۲۸۷۴۴۹۰ — فکس : ۲۲۸۷۴۴۸۹
Inline image 1

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.