جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد-آقای عباس ملكي

موضوعات: اطلاعیه ها

 
   

 

عنوان پایان نامه : بررسی و بهبود شاخص­هاي عملكردي درسیستم اورژانس با استفاده از شبيه­سازي گسسته پيشامد (با مطالعه موردی در بیمارستان امام خمینی (ره) اراک

ارائه دهنده: عباس ملكي

رشته و گرايش: مهندسي صنايع- صنايع

دانشكده: فني مهندسي – گروه صنايع

زمان: سه شنبه ۲۴/۲/۱۳۹۲ ساعت ۱۲

اساتيد راهنما :جناب آقاي دكتر سيد مجتبي سجادي

اساتيد مشاور :جناب آقاي دكتر بابك نظري

اساتيد داور :جناب آقاي دكتر مهرزاد نوابخش ، جناب آقاي دكتر رضا وسيلي

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.