جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-خانم سونیا صادقیان اصفهانی

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه : ارائه الگوی استخراج و اولویت بندی شایستگی های محوری و عوامل مزیت رقابتی با روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه ی موردی شرکت فولاد تکنیک در سال۱۳۹۱)

ارائه دهنده : سونیا صادقیان اصفهانی

رشته و گرایش : مهندسی صنایع – تحلیل سیستم و بهره وری

دانشکده : فنی مهندسی – گروه صنایع

زمان :   چهارشنبه ۱۸/۲/۹۲    ساعت ۱۵                                

اساتید راهنما : جناب آقای دکتر ایرج سلطانی

اساتيد مشاور: جناب آقای دکتر جواد جعفر پیشه

اساتید داور :  جناب آقای دکتر آرش شاهین – جناب آقای دکتر هادی شیرویه زاد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.