جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-سرکار خانم آیدا ولی پور

موضوعات: اطلاعیه ها,دسته‌بندی نشده

عنوان پایان نامه :پیاده سازی الگوی RCM مبتنی بر شبکه های بیزین- با مطالعه موردی درکارخا نه ی صنایع

شیمیایی فارس

 ارائه کننده: آیدا ولی پور
رشته: مهندسی صنایع
دانشکده : فنی مهندسی
زمان : چهارشنبه۰۲/۱۱/ ۱۳۹۲ ساعت۱۵
مکان : دانشکده صنایع
استاد راهنما:دکتر مهدی کرباسیان
استاد مشاور:دکتر آرش شاهین
داوران: دکتر هادی شیرویه زاد دکترمهرزاد نوابخش

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.