مجموعه لغات تخصصی مهندسی صنایع

موضوعات: آخرین مطالب,جزوات آموزشی,مطالب جدید

مجموعه لغات تخصصی انگلیسی ارزیابی کار و زمان (همراه با ترجمه)

این مجموعه شامل لغات تخصصی رشته صنایع در درسهای طرح ریزی.اقتصاد مهندسی.کنترل کیفیت.ارزیابی کاروزمان.پژوهش عملیاتی.منابع انسانی.مدیریت وکنترل پروژه.کنترل موجودی و…

تگ ها:

تعداد دیدگاه ها: 20

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.