جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-آقای مظاهر رنجبر

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :بررسی گروه بندی مشتریان برای تخصیص مناسب منابع با استفاده از تکنیک­های بهینه­سازی

 ارائه کننده: مظاهر رنجبر
رشته: مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :  سه شنبه ۲۲/۱۲/۹۱ ساعت ۱۶:۳۰
مکان : دانشکده صنایع
استاد راهنما: دکتر علیرضا فخار زاده 
استاد مشاور:دکتر سید اکبر نیلی پور طباطبایی
داوران: دکتر سید مهدی همایونی و دکتر ابوالقاسم علوی

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.