یک جابجایی در دانشگاه آزاد

موضوعات: اخبار آموزشی

یکی دیگر از معاونان زمان ریاست جاسبی در دانشگاه آزاد، به زودی با حکم رئیس این دانشگاه از سمت خود خداحافظی و به واحد علوم و تحقیقات تهران منتقل می شود.

محمدصادق مهدوی به زودی به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات تهران منصوب می شود.

پرتال دانشگاهی به نقل از وی با تایید این خبر به مهر گفت: منتظر دریافت حکم از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هستیم.

محمود ملاباشی – رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس سابق باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد، عبدالله فرهنگی – مشاور ارشد وزیر علوم و عبدالرضا سبحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همچین رئیس سابق منطقه یک این دانشگاه و عباس طائب – قائم وزیر علوم گزینه های پیشنهادی برای حضور در سمت معاونت هماهنگی دانشگاه آزاد نام برده شده اند. 

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.