جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-آقای میثم عظیمیان

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه : ارایه ی رویکرد ی تلفیقی از تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کویست جهت ارزیابی عملکرد پروژه ها با مطالعه کاربردی در پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا

 ارائه کننده: میثم عظیمیان 

رشته: مهندسی صنایع-صنایع  
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۹۱/۱۲/۱۶  ساعت ۱۴:۳۰
مکان : دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع
استاد راهنما: دکتر مهدی علینقیان
استاد مشاور:دکتر آرش شاهین
داوران:دکتر کرباسیان ودکتر شیرویه زاد

 

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.