جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-شهاب حسین زاده ملک جهان

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :ارایه ی الگوی تلفیقی ناب-چابک برای ارزیابی زنجیره تامین

مطالعه موردی شرکت گیتی پسند اصفهان

 ارائه کننده: شهاب حسین زاده ملک جهان

رشته: مهندسی صنایع – صنایع
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۰۷/۱۱/۹۱  ساعت ۱۵:۰۰
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتراسماعیل نجفی
استاد مشاور: دکتر علی حسین زاده کاشان

داوران: دکتر شیرویه زاد و دکتر شاهین

تعداد دیدگاه ها: 2

  1. salam,duste aziz moteasefane ye charte reshteye sanaye-sanaye ro natunestm az saitetun peida konam ke darsharo ne tafkike doroos va pishniazi pasniyazi dashte bashe,va hamchenin be tafkike termi bashe,,lotfan rahnamayi konid
    ba tashakor

    پاسخ

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.