چند نکته پيرامون آزمون دكتری دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد

موضوعات: اخبار آموزشی

هر داوطلب براي دوره دكتري با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي‌تواند بدون درنظر گرفتن مدرك كارشناسي ارشد خود انتخاب رشته كند.

پرتال دانشگاهی به نقل از  روابط عمومي مركز آزمون با اعلام اين خبر گفت: در دوره با آزمون هيچ محدوديتي به لحاظ تجانس مدرك كارشناسي ارشد با رشته انتخابي دوره دكتري مدنظر قرار ندارد، اما در مورد بدون آزمون رعايت تجانس و همنامي با رشته فارغ التحصيلي ارشد الزامي است و همچنين در مورد رشته دامپزشكي با آزمون رعايت تجانس براي داوطلبان الزامي است.روابط عمومي در ادامه ضمن تأكيد بر اينكه در آزمون دكتري ۹۲، هر داوطلب مي‌تواند ۵ انتخاب داشته باشد، اما حوزه امتحاني فرد انتخاب اول او مي باشد، تأكيد كرد: حوزه امتحاني داوطلبان انتخاب اول مي‌باشد لذا داوطلبان بايد در محل انتخاب اول خود در آزمونشان شركت كنند.

روابط عمومي در مورد نحوه ادامه تحصيل كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد گفت: اين افراد نبايد محل خدمت خود را براي ادامه تحصيل انتخاب كنند به جز مواردي كه رشته انتخاب فقط يك مجري داشته باشد.روابط عمومي درخصوص مراحل و ضوابط انتخاب دانشجو اعلام كرد: سؤالات براي اولين بار بصورت تستي طراحي مي‌شود. لذا داوطلبان بايد خود را براي اين نوع آزمون آماده كنند.

البته نكته مهم اين است كه گزينش در دو مرحله انجام مي گيرد كه مرحله اول آزمون كتبي است كه سوم و چهارم اسفندماه سال جاري برگزار مي گردد و اين آزمون ۷۵ درصد نمره را در برمي‌گيرد و بعد از انتخاب داوطلباني كه حد نصاب نمره كتبي را كسب كرده اند، با اولويت نمره كتبي دعوت به مصاحبه مي‌شوند كه اين مرحله ۲۵درصد نمره به حساب مي‌آيد، كه در مجموع پذيرش هر فرد به نتيجه دو مرحله او بستگي دارد.روابط عمومي در مورد وضعيت نظام وظيفه متقاضيان مرد اعلام كرد: داوطلبان مذكر نبايد به لحاظ مقررات خدمت وظيفه عمومي منعي براي ادامه تحصيل داشته باشند، در غير اين صورت امكان ادامه تحصيل براي آنها وجود ندارد.روابط عمومي در پايان تأكيد كرد: داوطلبان در صورت داشتن سؤال در هر زمينه اي مي‌توانند سؤال خود را به آدرس ايميل porsesh@azmoon.net و يا سامانه اينترنتي www.azmoon.org ارسال كنند تا كارشناسان مركز به آنها در اسرع وقت پاسخ گويند.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.