برنامۀ نهایی ترمی ترم دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ دانشجویان ارشد

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

در این مجموعه برنامۀ نهایی ترمی ، دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برای ترم دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ قرار دارد .

 

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.