جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-خانم عصمت بکتاش

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :مدیریت درآمد خطوط هوایی با در نظر گرفتن رزرو مضاعف و لغو رزرو

 ارائه کننده: عصمت بکتاش

رشته: مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وري
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :۹۱/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۴۵
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتر مهسا قندهاري
استاد مشاور: دکتر سعیده کتابی
داوران: دکتر مهرزاد نوابخش و دکتر مهدي کرباسیان

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.