جزوه برنامه ریزی تولید « مدیریت عملیات »

موضوعات: آخرین مطالب,برنامه ریزی تولید,جزوات آموزشی

این مجموعه ، که به برنامه ریزی تولید « مدیریت عملیات » و مباحث مرتبط با آن به صورت منسجم و کاملی پرداخته است ، در قالب ۱۶۶ صفحه و ۱۳ فصل به شرح زیر می باشد :

فصل ۱- مقدمه ای بر مدیریت عملیات
فصل ۲- توسعه استراتژی برای مدیریت عملیات
فصل ۳- پیش بینی و تخمین
فصل ۴- طراحی و انتخاب محصولات و خدمات
فصل ۵- استراتژی فرآیند تولید و برنامه ریزی ظرفیت
فصل ۶- استراتژی های مکان یابی
فصل ۷- استراتژی استقرار بخش ها(جانمایی)
فصل ۸- استراتژی منابع انسانی
فصل ۹- مدیریت زنجیره تأمین
فصل ۱۰- برنامه ریزی حجمی
فصل ۱۱- مدیریت انبار
فصل ۱۲- برنامه ریزی تأمین مواد(MRP)
فصل ۱۳- برنامه ریزی کوتاه مدت

تگ ها: ,,,,,,,

تعداد دیدگاه ها: 8

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.