دو کتاب جبرخطی هافمن و اونان

موضوعات: آخرین مطالب,جبرخطی,جبرخطی,جزوات آموزشی,کتاب و مجله

Ketab-Jabre-Khatti-Hoffman-O'Nan--[www.ieun.ir]

در این مجموعه ، دو کتاب جبرخطی هافمن و اونان که به زبان فارسی می باشند و به مباحث مرتبط با جبرخطی پرداخته اند ، قرار گرفته است.
کتاب جبرخطی هافمن ( Kenneth M Hoffman ) ،شامل ۱۰ فصل می باشد ، که این فصل ها عبارتند از :

فصل ۱- معادلات خطی
فصل ۲- فضاهای برداری
فصل ۳- تبدیل های خطی
فصل ۴- چندجمله های ها
فصل ۵- دترمینان
فصل ۶- فرم های متعارف مقدماتی
فصل ۷- فرم های گویا و ژوردان
فصل ۸- فضاهای ضرب داخلی
فصل ۹- عملگرهای روی فضاهای ضرب داخلی
فضل ۱۰-فرم های دوخطی

کتاب جبرخطی مایکل اونان ( Michael O’Nan  ) ، شامل ۷ فصل می باشد ، که این فصل ها عبارتند از :

فصل ۱- دستگاه های معادلات خطی
فصل ۲- بردارها و ماتریس ها
فصل ۳- دترمینان ها
فصل ۴- فضاهای برداری
فصل ۵- تبدیلات خطی
فصل ۶- ضربها
فصل ۷- مقادیر ویژه و صورت های متعارف

گفتنی است این فایل از این جهت در وب سایت مصمم قرار گرفت ، که طبق چارت درسی جدید(+) مهندسی صنایع ، این درس به عنوان یک درس ۳ واحدی و از دروس اصلی مهندسی صنایع بوده و پیش نیاز درس تحقیق در عملیات ۱ می باشد.

تگ ها: ,,,,,,,,

تعداد دیدگاه ها: 38

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.