تمدیدجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-آقای محمدعلی اعرابی بعلت تعطیلی

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه : طراحی الگوی اثر بخش مدیریت فرآیند ها در سازمان های عمومی با استفاده از چارچوب PCF و رویکرد BPMN(مطالعه موردی شهرداری اصفهان)

ارائه دهنده : محمد علی اعرابی
رشته و گرایش : مهندسی صنایع (مدیریت سیستم بهره وری)
دانشکده : فنی مهندسی
زمان : چهارشنبه ۹/۲۲/ ۱۳۹۱ ساعت ۱۵
مکان : دانشکده صنایع
اساتید راهنما : دکتر سید ابوالقاسم علوی
اساتيد مشاور: دکتر سعیده کتابی
اساتید داور : دکترمهدی کرباسیان و دکتر مهرزاد نوابخش

تگ ها: ,

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.