اطلاعیه جلسات پژوهشی گروه،الگوریتم فرایند تصویب پروپزال و چک لیست ارزیابی پروپزال

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

فایل زیر شامل اطلاعیه جلسات پژوهشی گروه,الگوریتم فرایند تصویب پروپزال و چک لیست ارزیابی پروپزال جهت اطلاع دانشجویان ارشد می باشد.

[دانلود یافت نشد]

تگ ها: ,,

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.