جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-آقای محمد مهدی توکلی

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:اریه ی روشی برای ارزیابی عملکرد نظام مدیریت سرمایه های انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها-با مطالعه موردی در شرکت فنی مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

ارایه دهنده:محمد مهدی توکلی

 

رشته و گرایش : مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

 

دانشکده: فنی مهندسی

 

مکان: کلاس ۲۱۰
اساتید راهنما: دكتر علی نصر اصفهانی
اساتید مشاور: دكتر هادی شیرویه زاد
اساتید داور : دکتر بهروز ارباب شیرانی، دکتر سید مجتبی سجادی
زمان و تاریخ دفاع: سه شنبه ۲۳ آبان ماه سال ۹۱، ساعت ۱۴:۰۰

 


پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.