جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سرکارخانم آیناز ابراهیمی

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: تعیین سطح بهینه عملکرد سیستم تولید انعطاف پذیر با استفاده از شبیه سازی و فرایند تحلیل شبکه

ارائه دهنده: آیناز ابراهیمی
رشته : مهندسی صنایع
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
استاد راهنما:آقای دکتر سید مجتبی سجادی
استاد مشاور:آقای دکتر بابک رضائی
اساتید داور: آقای دکتر هادی شیرویه زاد و آقای دکتر مهدی کرباسیان
زمان و تاریخ دفاع: چهارشنبه ۱ آذر ماه سال ۹۱، ساعت  ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.