آموزش نرم افزار SPSS

موضوعات: SPSS,آخرین مطالب,آمار مهندسی,مطالب جدید


آموزش نرم افزار SPSS برای تحلیلات آماری بر روی داده ها در این مجموعه بخشی از آموزشهای مقدماتی قرار گرفته است

نرم افزار spss در دروس آماری مانند آمار مهندسی و .. کاربرد دارد


تگ ها: ,,

تعداد دیدگاه ها: 22

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.