جزوۀ طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (استاد رضا دبستانی)

موضوعات: آخرین مطالب,جزوات آموزشی,طرح ریزی واحدهای صنعتی

«قسمت اول»
جزوۀ طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (استاد رضا دبستانی)، شامل ۳۰ صفحه به همراه راهنمای انجام پروژه درس (خواسته‌ها و موضوعات مرتبط).

«قسمت دوم»
فایل قسمت دوم به همراه جزوهٔ استاد شیرویه‌زاد.

توجه!
این جزوه به تدریج کامل می شود…

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.