جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سرکارخانم سمیه میهن پرست

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان : ارائه مولفه ها و شاخص های پيش فازتوسعه درفرايند طراحي و توسعه محصول جديد درشرکت هاي دانش بنيان اصفهان

ارائه دهنده : سمیه میهن پرست

رشته :مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان : روز پنج شنبه ۹۱/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
اساتید راهنما : دکتر ایرج سلطانی
اساتيد مشاور: دکترجوادجعفرپیشه
اساتید داور : : دکتر سیداکبرنیلی پور طباطبایی ، دکتر هادی شیرویه زاد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.