جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سرکارخانم رقیه سلیمانی

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان : تعیین نرخ بهینه تولید و پارامترهای سیاست های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در سیستم های تولیدی مستعد شکست با استفاده از روش های متاهیوریستیک

ارائه دهنده : رقیه سلیمانی

رشته :مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان : روز سه شنبه ۹۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
اساتید راهنما : دکتر سید مجتبی سجادی
اساتيد مشاور: دکتر کرباسیان
اساتید داور : دکتر شیرویه زاد ، دکتر قندهاری

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.