جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – جناب آقای قدرت ا…آقائی

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان : امکان سنجی پیاده سازی RCM در شرکت پالایش نفت اصفهان

ارائه دهنده :قدرت ا…  آقائی

رشته :مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان : روز سه شنبه ۹۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
اساتید راهنما : دکتر آرش شاهین
اساتيد مشاور: دکتر ناصر ملاوردی اصفهانی
اساتید داور : دکتر سید ابوالقاسم علوی ، دکترسید مجتبی سجادی

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.