برنامۀ کامل جلسات دفاع از پایان نامۀ کارشناسی ارشد تابستان ۹۱

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

در این مجموعه برنامۀ کامل جلسات دفاع از پایان نامۀ کارشناسی ارشد تابستان ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد که شامل اطلاعاتی چون عنوان پایان نامه ، دانشجوی ارائه دهنده ، تاریخ و ساعت دفاع و نام اساتید مشاور و داور و ناظران جلسه می باشد ، در قالب یک فایل پی دی اف آمده است.

[دانلود یافت نشد]

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.