جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سرکارخانم راست قلم

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان : ارائه الگوی عوامل موفقیت اتحاد استراتژیک شرکتها(مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

ارائه دهنده :نادره سادات راست قلم

رشته :مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان :۱۳۹۱/۶/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
اساتید راهنما : دكتر دکتر ایرج سلطانی
اساتيد مشاور:دکتر مجید نیلی احمدآبادی

 

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.