جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سرکارخانم الهه انتشاری

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان : تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت صنایع کاشی اصفهان

ارائه دهنده :الهه انتشاری نجف آبادی

رشته :مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان :۹۱/۶/۱۶ ساعت ۹ صبح
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
استاد راهنما : جناب آقای دکتر علی کرباسی نجف آبادی
استاد مشاور:جناب آقای دکتر ایرج سلطانی

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.