جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – جناب آقای احسان جعفرپور

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی کارایی واحدهای مختلف سازمان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها بر اساس استراتژی بهبود مستمر در صنعت فولاد(مطالعه موردی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)

ارائه دهنده :احسان جعفرپور

دانشکده : فنی و مهندسی
زمان : ۹۱/۶/۱ ساعت ۱۲
مکان :دانشکده فنی ومهندسی

استاد راهنما :‌
دكتر ناصر ملاوردی

استاد مشاور :
دكتر فریماه مخاطب رفیعی

داوران :
دکتر مهدی کرباسیان
دکتر مهرزاد نوابخش

نگارش :
احسان جعفرپور

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.