جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – جناب آقای بابک کتابی

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان :تعیین نرخ تولیدسیستم های تولیدی مستعد شکست شبکه ای با در نظر گرفتن تعمیرات پیشگیرانه

ارائه دهنده :بابک کتابی

رشته و گرایش :مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان :۹۱/۶/۱ ساعت ۱۳ ظهر
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
اساتید راهنما :دکتر سید مجتبی سجادی
اساتيد مشاور:دکتر مهدی کرباسیان
اساتید داور :دکتر آرش شاهین ، دکتر نوابخش

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.