جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سرکار خانم پریسا حیدری

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان :  ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای

ارائه دهنده : پریسا حیدری

رشته و گرایش : مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان : ۹۱/۶/۲ ساعت ۱۳
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما : دکتر مهدی سلطانی فر
استاد مشاور: دکتر سعیده کتابی
اساتید داور: دکتر مهدی کرباسیان – دکتر هادی شیرویه زاد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.