آخرین مهلت ارائه فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع – کارشناسی ارشد

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که می خواهند در نیمسال دوم ۹۱-۹۰ از پایان نامه خود دفاع نمایند
آخرین مهلت جهت ارائه فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع همراه با پایان نامه تکمیل شده بر اساس آئین نامه نگارش
پایان نامه دانشگاه، به حوزه معاونت پژوهش و فن آوری، تا پایان وقت اداری سه شنبه ۱۳۹۱/۵/۱۷ می باشد.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.