جلسۀ توجیهی کارآموزی دانشجویان کارشناسی – دکتر شیرویه زاد

موضوعات: اطلاعیه اساتید

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع
که با اینجانب درس کارآموزی را در تابستان اخذ نموده اند.
جلسه توجیهی کارآموزی روز سه شنبه ۱۳۹۱/۵/۱۷ ، ساعت ۹ صبح می باشد،
حضور در این جلسه الزامی است.

باتشکر
شیرویه زاد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.