مهندسی سیستم های سلامت و مدیریت مهندسی

موضوعات: اخبار آموزشی

کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ ۹۱/۰۴/۰۶ رشته جدیدی تحت عنوان «مهندسی سیستم های سلامت» را به گرایش های رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد اضافه کردند و همچنین رشته مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری را حذف و به جای آن رشتـه ای تحت عنوان «مدیریت مهندسی» را به گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع افزودند.

منبع

تگ ها: ,

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.