برنامه زنده انتخاب رشته ارشد صنایع و سیستم و بهره وری ۱۳۹۱ شبکه آموزش

موضوعات: اخبار آموزشی

برنامه زندۀ صعود ویژه فوق لیسانس جهت انتخاب رشته ارشد صنایع و سیستم و بهره وری ۱۳۹۱ روز پنج شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ از شبکه آموزش حدود ساعت ۲۲ تا ۲۳ با حضور جناب آقای ایمن پور پخش خواهد شد .

http://www.tv7.ir/portal/index.php?option=com_content&id=1908

1 دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.