اصول مدیریت-پایان ترم- جناب آقای طاهری

موضوعات: اطلاعیه اساتید

طبق اعلام استاد گرامی ، جناب آقای طاهری ، مباحثی که در امتحان پایان ترم از آن ها سؤال طرح می شوند ، بدین شرح است:

* اتلاف های هفت گانه
* مدیریت فروش
* مدیریت روابط عمومی
* مدیر موفق
* سازمان های رسمی و غیر رسمی
* مدیریت مشارکتی
که در ادامه فایل های پاورپوینت مربوط به این مباحث قابل دریافت است:
[دانلود یافت نشد]

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.