همایش علمی – آموزشی « مدیریت کیفیت جامع (TQM) »

موضوعات: دوره های آموزشی

جهت مشاهدۀ تصویر در اندازۀ بزرگتر،لطفاً بر روی آن کلیک کنید.

به دلیل آلودگی هوا و به دنبال آن ،اعلام تعطیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان در روزهای چــهارشنبه ۳۰ آذر و پــنجشنبه اول دی ماه از سوی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اصفهان ، همایش علمی- آموزشی مدیریت کیفیت جامع(TQM) در ۱ دی ماه برگزار نمی گردد و تاریخ برگزاری به پنجشنبۀ هفتۀ آینده ،مصادف با ۸ دی ماه موکول شد.

تگ ها: ,

1 دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.