جزوۀ نگهداری و تعمیرات (استاد مرادی)

موضوعات: آخرین مطالب,جزوات آموزشی,نگهداری وتعمیرات

جلسه اول و دوم و سوم

جزوۀ درس نگهداری و تعمیرات استاد مهدی مرادی(جلسه اول و دوم و سوم)،شامل ۱۶ صفحه با موضوعیت «معرفی نگهداری و تعمیرات در سیستم های تولیدی » و « تعمیر و نگهداری بهره ور(TPM) » و « قابلیت اطمینان »می باشد.

جلسه چهارم و پنجم

جزوۀ درس نگهداری و تعمیرات استاد مهدی مرادی(جلسه چهارم و پنجم)،شامل ۸ صفحه با موضوعیت «توابع آماری موردنیاز در نگهداری و تعمیرات » و « جمع آوری اطلاعات و ارزیابی پارامترهای آماری »می باشد.

تگ ها: ,,

تعداد دیدگاه ها: 2

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.