اخذ دروس شیمی عمومی و نقشه کشی ۱ در ترم جاری

موضوعات: اطلاعیه اساتید

با توجه به تغییر سرفصل دروس رشته مهندسی صنایع و حذف دروس “شیمی عمومی” و “نقشه کشی صنعتی ۱” ، لازم است کلیۀ دانشجویان ورودی ۸۹ و قبل آن ، نسبت به اخذ این دروس در ترم جاری اقدام نمایند.این دروس در ترم های بعدی ارائه نمی گردد.
با تشکر
هادی شیرویه زاد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.