دانشجویان ورودی سال ۹۰ کارشناسی ارشد

موضوعات: اطلاعیه اساتید

قابل توجه دانشجویان ورودی سال ۹۰ رشته های مهندسی صنایع و مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد، لطفاً کپی کارنامۀ کلی دروس لیسانس خود را حداکثر تا ۹۰/۷/۱۴ تحویل مدیر گروه ارشد صنایع نمائید.
با تشکر
هادی شیرویه زاد

1 دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.