جزوه و ارایه های درس قابلیت اطمینان دکتر کرباسیان

موضوعات: آخرین مطالب,جزوات آموزشی

post-pic-mosamam3 copy

این مجموعه شامل جززوه درس قابلیت اطمینان و ارایه دانشجویان در ترم دوم ۹۶-۹۵ میباشد

اسلایدهای آموزشی کاربرد آزمایشات تشدید شونده در قابلیت اطمینان

ارایه دانشجویان ترم دوم ۹۵-۹۶ درس قابلیت اطمینان

تگ ها:

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.