دورۀ آموزشی كنترل آماري فرآيند Statistical Process Control توسط نرم افزار Minitab (مقدماتی )

موضوعات: آخرین مطالب,دوره های آموزشی

دورۀ آموزشی كنترل آماري فرآيند Statistical Process Control توسط نرم افزار Minitab (مقدماتی )

انجمن های علمی پژوهشی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار می کند:

دورۀ آموزشی كنترل آماري فرآيند  Statistical  Process  Control  توسط نرم افزار Minitab (مقدماتی )

 نرم افزار Minitab از جمله نرم افزارهای مباحث آماری و کنترل کیفیت بوده که محصول شرکت Minitab به آدرس اینترنتی www.minitab.com می باشد.

ودر نسخه های مختلف تحت Dos و Windows موجود می باشد.
و از قابلیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱)احتمالات و توزیع های گسسته و پیوسته
۲)شبیه سازی داده های تصادفی بر پایۀ توزیع های مختلف
۳)آمار توصیفی
۴)روش های گرافیکی جهت تشریح داده ها
۵)تخمین نقطه ای و فاصله ای و برآورد آماره های مربوطه
۶)آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل مقادیر باقیمانده و بررسی اثر پذیری حاصله از عوامل مختلف بر نمونه های جمع آوری شده
۷)ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
۸)آزمون های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص
۹)پیش بینی و پیش گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری های زمانی
۱۰)ابزارهای کنترل کیفیت آماری شامل نمودار پارتو ، نمودار علت و معلول ، نمودار دنباله ، نمودار چند متغیره ، نمودار متقارن و نمودارهای کنترل
۱۱) ابزارهای طراحی و تحلیل طرح های آزمایشی
۱۲)ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون
۱۳) ابزار های آنالیز بقا و قابلیت اطمینان
۱۴)آنالیزهای چندمتغیره

 ۱) آشنايي با مفاهيم وابزارهاي كنترل كيفيت آماري

۲) روشهاي جمع آوري داده ها و رسيدن به داده هاي پاك جهت استفاده هاي بعدي
۳) نمودار پارتو و استخوان ماهي (Pareto chart & Fish bone ) ابزارهايي براي تحليل و مشخص كردن مشخصه ها جهت اجراي SPC
۴) نمودار پراكنش ( Scatter plot) تجزيه و تحليل همبستگي
۵) آشنايي با توزيع نرمال ( Normal distribution) و رفتار فرايندها طبيعي
۶) بررسي علل عام و خاص (common effect & special effect)در فرايندها و روشهاي برخورد با آنها
۷) شناسايي حالتهاي خارج از كنترل و بررسي انواع اقدامات اصلاحي
۸) بررسي انواع نمودارهاي كنترل و موارد كاربرد هر كدام همراه با نحوه محاسبات برخي از آنها
۹) تجزيه و تحليل كارايي فرآيند(Capability Process)
۱۰) كار با نرم Minitab در زمينه هاي فوق

 مديران و كارشناسان توليد – كنترل كيفيت – تضمين كيفيت – فني مهندسي – نگهداري تعميرات و …

 تجزيه و تحليل ودرك رفتار فرآيندها با استفاده از روشهاي آماري

 مهندس ساسان قاسمی

تأليفات ( چاپ شده ) :
• كنترل كيفيت آماري با نرم افزار MINITAB – چاپ چهارم شايان ذكر است كه اين كتاب در دانشگاههاي مختلف و صنايع گوناگون تدريس شده و مورد استفاده عملي قرار گرفته است
• كيفيت رمز ماندگاري اين كتاب شيوه اي نو در نگارش كتب فني و مهندسي مي باشد
• كتاب مهندسي صنايع – چاپ چهارم اين كتاب زير نظر جمعي از اساتيد دانشگاه صنعتي اصفهان تأليف شده است .

و…

فعاليتهاي علمي پژوهشي :
• ارائه مقاله در كنگره ملي بهروري كشور و در يافت لوح تقدير از مديريت سازمان ملي بهره وري کشور
• ارائه مقاله در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
• ارائه مقاله در اولين همايش SPC ساپكو ايران خودرو و دريافت لوح تقدير مديرعامل وقت
• ارائه مقاله در همايشهاي مختلف و نشريات تخصصي داخلي

و…

زمينه هاي فعاليت :
۱) آموزش و طراحي و اجرا الگوهاي تعالي سازمان EFQM
۲) آموزش و طراحي و اجرا مدیریت استراتژیک و کارت امتیاز متوازن BSC
۳) آموزش و طراحي و اجرا بهينه کاوي Benchmarking

و…

شرح کامل تر در فایل پیوست آمده است:

 

 

روزهای سه شنبه ۲۰ و ۲۷ اردیبهشت ۹۰

از ساعت ۸ تا ۱۶

مدت دوره: ۱۶ ساعت

شهریه ثبت نام:

۷۵ هزار تومان

دانشجویان عضو انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد  ۶۹ هزار تومان

 

مکان تشکیل دوره:

اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، شرکت اصفهان سیستم

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد؛

دانشکده فنی و مهندسی ، انجمن علمی پژوهشی مهندسی صنایع

تگ ها:

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.